Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 WITAMY

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2

W JAWORZNIE

 

 e - mail: przedszkole2@jaworzno.edu.pl 

 

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci

 

 WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

Ważne numery, wykorzystywane w trakcie epidemi COVID-19.

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie na temat koronowirusa

512 306 935, 690 538 610

 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaworznie (32) 616 40 58 (32) 317 17 84

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach (32) 351-23-00

Kuratorium Oświaty w katowicach (32) 606-30-35

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu (32) 265-51-30

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie (32) 618-16-88

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (czynne całodobowo) (32) 618-18-90

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

W JAWORZNIE

CZYNNE JEST OD 6.00 DO 16.00

  •   Dzieci mogą być odbierane z przedszkola przez rodziców lub inne osoby pełnoletnie, upoważnione na piśmie. (formularze są  rozdawane w przedszkolu).
  •  Dzieci schodzą się do przedszkola od godziny 6.00 do godziny 8.30.

  •  Od 8.30 do 13.30 jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego (bezpłatnie).

  •  Pozostałe godziny (6.00 - 8.30, 13.30 - 16.00) są płatne - 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, z wyjątkiem dzieci , dla których, wg nowego rozporządzenia MEN, pobyt w przedszkolu jest nieodpłatny (rodzice tych dzieci opłacają tylko wyżywienie dziecka).
  •  Wysokość dziennej stawki żwieniowej wynosi 7,50 zł, w tym: śniadanie 2,00 zł, obiad 3,50 zł, podwieczorek 2,00 zł.

  • Sposób wniesienia opłaty - opłata za świadczenia przedszkola w danym miesiącu płatne są z dołu, to jest w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko korzystało ze świadczeń przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia miesiąca, a Rodzice są zobowiązani do dostarczenia do przedszkola dowodu dokonanej wpłaty w terminie do  24 dnia miesiąca.

  • Dzieci uczęszczające do przedszkola powinny mieć obuwie zamienne (wygodne i bezpieczne). Do półeczki indywidualnej dziecka należy włożyć zamienne ubranie łącznie z bielizną (będzie ono przydatne w razie zachlapania, zabrudzenia itp.)

  •  Dzieci z I grupy przynoszą do przedszkola piżamkę oraz kołderkę i poduszkę.