Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 WITAMY

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2

W JAWORZNIE

 

 e - mail: przedszkole2@jaworzno.edu.pl 

 

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci

 

 WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA 0D 01.09.2020 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

Ważne numery, wykorzystywane w trakcie epidemi COVID-19.

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie na temat koronowirusa

512 306 935, 690 538 610

 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaworznie (32) 616 40 58 (32) 317 17 84

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach (32) 351-23-00

Kuratorium Oświaty w katowicach (32) 606-30-35

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu (32) 265-51-30

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie (32) 618-16-88

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (czynne całodobowo) (32) 618-18-90

 

INFORMACJA

W związku Rozporządzniem MEN z dnia 24.04.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 praca Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaworznie zostaje zawieszona do 24 maja br. Rozporządzenie MEN z dnia 24 kwietnia 2020r.

W zakładkach każdej grupy będą pojawiać się codziennie propozycje zadań zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 do wykorzystania w domu  z dziećmi. Dla dzieci korzystających z terapii logopedycznej zostaną udostępnione informacje dotyczące codziennych ćwiczeń rozwijających prawidłową wymowę. Również na stronie internetowej MEN można znaleźć publikacje pomocne w realizacji zadań zdalnego naucznia dla dzieci przedszkolnych.

URUCHAMIAMY MOŻLIWOŚĆ TELEFONICZNEJ KONSULTACJI Z NAUCZYCIELKAMI. Dokładne informacje znajdują się w zakładce "HARMONOGRAM KONSULTACJI Z RODZICAMI"

Zachęcamy rodziców i opiekunów do przesyłania nam zdjęć prac/wytworów waszych pociech na adres e-mail: prace.dzieci.pm2.jaw@gmail.com Prosimy również, aby na tych zdjęciach nie pojawiały się wizerunki dzieci, ale tylko i wyłącznie wykonane prace (mogą być podpisane imieniem i pierwszą literą nazwiska oraz nr grupy). Zdjęcia te są publikowane w naszej galerii.

 

UWAGA!    ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!  

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia

www.gov.pl/koronawirus 

 

 Drodzy Rodzice!

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaworznie informuje:

"Czas ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych nie jest okresem ferii szkolnych i nie oznacza zwolnienia z czasu nauki. Uczniowie w dniach tygodnia, w których dotychczas realizowali kształcenie w szkole realizują to kształcenie w domu w formie samokształcenia i z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez poszczególnych nauczycieli". 

 

Informacje o organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz Rady Miejskiej

 znajdują się pod niżej podanymi linkami:

Organizacja pracy UM Jaworzno 

 Organizacja pracy Rady Miejskiej

 

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

W JAWORZNIE

CZYNNE JEST OD 6.00 DO 16.00

  •   Dzieci mogą być odbierane z przedszkola przez rodziców lub inne osoby pełnoletnie, upoważnione na piśmie. (formularze są  rozdawane w przedszkolu).
  •  Dzieci schodzą się do przedszkola od godziny 6.00 do godziny 8.30.

  •  Od 8.30 do 13.30 jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego (bezpłatnie).

  •  Pozostałe godziny (6.00 - 8.30, 13.30 - 16.00) są płatne - 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, z wyjątkiem dzieci , dla których, wg nowego rozporządzenia MEN, pobyt w przedszkolu jest nieodpłatny (rodzice tych dzieci opłacają tylko wyżywienie dziecka).
  •  Wysokość dziennej stawki żwieniowej wynosi 7,50 zł, w tym: śniadanie 2,00 zł, obiad 3,50 zł, podwieczorek 2,00 zł.

  • Sposób wniesienia opłaty - opłata za świadczenia przedszkola w danym miesiącu płatne są z dołu, to jest w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko korzystało ze świadczeń przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia miesiąca, a Rodzice są zobowiązani do dostarczenia do przedszkola dowodu dokonanej wpłaty w terminie do  24 dnia miesiąca.

  • Dzieci uczęszczające do przedszkola powinny mieć obuwie zamienne (wygodne i bezpieczne). Do półeczki indywidualnej dziecka należy włożyć zamienne ubranie łącznie z bielizną (będzie ono przydatne w razie zachlapania, zabrudzenia itp.)

  •  Dzieci z I grupy przynoszą do przedszkola piżamkę oraz kołderkę i poduszkę.