DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Przedszkole Miejskie nr 2

ul. gen. Feliksa Kamińskiego 12, 43-603 Jaworzno

nr tel. 32 762-92-45

e-mail: przedszkole2@jaworzno.edu.pl

W/W JEDNOSTKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ ZGODNIE Z USTAWAMI: Z DNIA 4 KWIETNIA 2019ROKU O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH ORAZ Z DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ: 2014

DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI: 2018

STRONA INTERNETOWA JEST CZĘŚCIOWO ZGODNA Z USTAWĄ  O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

DOSTOSOWANIA ZASTOSOWANE NA STRONIE WWW:  KONTRAST, CZCIONKA, WERSJA MOBILNA.

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE

WE WSZELKICH KWESTIACH DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM E-MAIL: przedszkole2@jaworzno.edu.pl LUB NR TEL: 32 762-92-45.

OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ JEST DYREKTOR AGNIESZKA PLES.

W/w drogą mogą również Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

 

DO BUDYNKU PROWADZĄ SCHODY (1 WEJŚCIE GŁÓWNE). W CELU UDOSTĘPNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UDOSTĘPNIA SIĘ NAKŁADKĘ NA SCHODY.

 

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:

 

INFORMACJE MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE W FORMIE CYFROWEJ, MOŻLIWOŚĆ PRZECZYTANIA/PRZEKAZANIA INFORMACJI USTNEJ.

 

DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-02
Data publikacji:2020-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Woś
Liczba odwiedzin:2017