KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KONCEPCJA PRACY  

Koncepcja pracy naszego przedszkola opiera się na edukacji zdrowotnej. Uważamy, że kształtowanie świadomości dzieci o zdrowym tryb życia powinno odbywać się już na pierwszym szczeblu edukacji – czyli w przedszkolu. Działaniami chcemy również objąć całą społeczność przedszkolną oraz nawiązać współpracę z dalszym środowiskiem.

 

W swojej pracy kierujemy się następującymi wartościami:

 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom.
 • Sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości, czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe oraz wiedzą jak ważne są dla dorosłych.
 • Wyróżnia nas wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która dzięki ustawicznemu samokształceniu proponuje wychowankom ciekawe propozycje edukacyjne dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości.
 • Współpracujemy z wieloma instytucjami z bliższego i dalszego środowiska.
 • Podejmujemy działania prozdrowotne i proekologiczne.

 

 

Kierunki pracy zawarte są w naszej MISJI I WIZJI:

"ZDROWA DROGA DO SZKOŁY"

 

Jesteśmy przedszkolem sprzyjającym organizowaniu środowiska stymulującego proces uczenia się, zabawy, racjonalnego odżywiania się i odpoczynku.

 

 

 • Społeczność przedszkolna zna, rozumie zasady zdrowego stylu życia;
 • Działania związane z promocją zdrowia  realizowane poprzez wieloaspektowe działania i spotykają się z dużym poparciem ze strony rodziców.
 • Rozwijamy u naszych wychowanków umiejętności i nawyki oraz promujemy zachowania, które pozwolą im spojrzeć na zdrowie jako wartość.
 • Chronimy zdrowie dzieci poprzez szeroko rozumianą profilaktykę.
 • Współpracujemy z bliższym i dalszym środowiskiem w celu optymalizacji działań kształtujących zachowania prozdrowotne.
 • Jesteśmy PRZEDSZKOLEM PROMUJĄCYM ZDROWIE.

 

Cele główne:

 • Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.
 • Zapewnianie warunków sprzyjających rozwijaniu aktywności ruchowej.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez różnorodne metody i formy pracy.
 • Ukazywanie piękna i potęgi natury jako filaru wyrabiania szacunku dla zdrowia, wszelkiego życia ze zrozumieniem postaw współistnienia i harmonijnego  współbytowania.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych dających wiedzę o potrzebie bezpieczeństwa własnego i innych.
 • Przygotowanie  dzieci do wyrażania emocji, do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami.
 • Kształtowanie postaw prohumanitarnych z uwzględnieniem praw dziecka.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-07
Data publikacji:2016-06-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Tomczyk
Liczba odwiedzin:5324